دوشنبه, 25 تیر 1403

دوره آموزشی آشنایی با فرآیند خوب ساخت (GMP) در صنایع آرایشی و بهداشتی

مدرس: خانم مهندس فاطمه ذوالفقاری

رئیس آزمایشگاه آرایشی مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو (سازمان غذا و دارو) - دبیر دبیرخانه مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی (سازمان غذا و دارو)

هدف دوره آموزشی: آشنایی فراگیران با عملیات خوب ساخت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و الزامات مربوطه

محتوای دوره آموزشی:

· اصول GMP پرسنل و تجهیزات

· اصول GSP-GHP تولید و بسته‌بندی

· اصول GLP آزمایشگاه کنترل کیفیت

· Recall و بررسی مستندات

 

تاریخ برگزاری: 96/9/2 - پنجشنبه

ساعت: 8:30 الی 16

 

* امتیاز بازآموزی شرکت در این دوره آموزشی برابر ۸ امتیاز است.

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات