دوشنبه, 07 خرداد 1403

- متعهد نسبت به اعمال رویۀ حرفه‌ای خوب در ارتباط با کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به مشتریان

- ارتقاء سطح مهارت و کارائی کارکنان از طریق آموزش‌های سیستماتیک، برنامه‌ریزی شده و مستمر

- بکارگیری افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه‌ها جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیتهای مرتبط با آزمون

- استفادۀ بهینه از منابع و امکانات موجود

- توسعه دامنۀ فعالیتهای مرتبط با آزمونها، از طریق آموزش

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات